Đánh giá nguyên nhân và sự cố ảnh hưởng đến chất lượng của kết cấu trong quá trình thi công hầm, hố đào

Assessment of causes and incidents affecting the quality of structure basement, pits construction

TÓM TẮT

Trong khi ngành xây dựng Việt Nam đang trong quá trình phát triển trên những quy mô lớn với những dự án công trình thiết kế cao tầng, thì việc tận dụng các không gian phía dưới mặt đất sẽ là ưu tiên hàng đầu cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, những đặc điểm địa chất ở khắp các vùng miền Việt Nam với những nơi có nền địa chất phức tạp thì vấn đề thi công xây dựng các kết cấu dưới mặt đất đang là bài toán mang nhiều thách thức, khó khăn cho các đơn vị thi công. Trong bài viết này sẽ chia sẻ những nguyên nhân chủ quan, khách quan và sự cố có thể phát sinh trong quá trình thi công phần hầm, hố đào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu.

While Vietnamese construction industry is in the process of developing on a large scale with high-rise projects, the utilization of underground spaces will be a top priority for investors. However, with geological locations in all regions of Vietnam with complex geological bases, the construction of underground structures is a problem with many challenges and difficulties for contractors. In this article, we will share arisen subjective and objective causes and incidents during the construction of basements and pits that will directly affect the quality of the structure.

MỤC LỤC

1.      Tóm tắt

2.      Các sự cố xảy ra trong giai đoạn thi công cọc, tường vây đại trà

2.1.       Quá trình định vị trí trắc đạc

2.2.       Quá trình hạ ống vách cọc, thi công tường dẫn

2.3.       Quá trình khoan, cạp đất

2.3.1.         Ống vách bị nghiêng, bị xoay và trồi lên hoặc tụt xuống

2.3.2.         Không rút được cần khoan lên

2.3.3.         Sạt thành hố khoan khi khoan

2.3.4.         Địa chất xuất hiện hang castơ

2.4.       Quá trình hạ lồng thép

2.5.       Quá trình đổ bê tông

2.5.1.         Chênh lệch khối lượng bê tông thực tế và lý thuyết

2.5.2.         Bị tắc ống đổ bê tông

2.5.3.         Lồng thép bị trồi trong quá trình đổ bê tông

2.5.4.         Lồng théo bị tụt trong quá trình đổ bê tông

2.6.       Quá trình rút ống vách casing

3.      Các sự cố xảy ra trong giai đoạn thi công đào đất, thi công kết cấu hầm

3.1.       Xuất hiện đá mồ côi, tầng đá trong quá trình đào

3.2.       Ảnh hưởng bởi chất lượng tường vây

3.2.1.         Tường vây BTCT bị phình

3.2.2.         Tường vây BTCT bị hư hỏng, khuyết tật

3.3.       Chuyển vị tường vây Barrette

3.4.       Hệ văng chống thép hình và hệ neo tường vây không đảm bảo chất lượng

3.4.1.         Sự cố liên quan đến hệ văng chống thép hình

3.4.2.         Sự cố liên quan đến hệ khoan neo

3.5.       Xuất hiện vết nứt trên lỗ mở kết cấu dầm sàn tầng hầm

3.6.       Sạt lún nền đất phía ngoài tường vây

3.7.       Nghiêng, nứt các công trình khu vực lân cân

3.8.       Xuất hiện hiện tượng đẩy nổi khi thi công móng, sàn đáy

4.      Đánh giá ảnh hưởng và thiệt hại xảy ra khi gặp sự cố

5.      Các biện pháp xử lý và khắc phục trong quá trình thi công hầm

5.1.       Biện pháp xử lý tạm thời

5.2.       Biện pháp xử lý triệt để, lâu dài

6.      Kết luận


Nguyễn Văn Nội, Đánh giá nguyên nhân và sự cố ảnh hưởng đến chất lượng của kết cấu trong quá trình thi công tầng hầm, 01/2021. Download
Nguyen Van Noi, Assessment of causes and incidents affecting the quality of structure during basement constructionAssessment of causes and incidents affecting the quality of structure during basement construction, 01/2021. Download


Noi Nguyen