10 hình ảnh sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống

42

10 hình ảnh gây kinh ngạc sẽ thay đổi cách bạn nhìn cuộc sống (mãi mãi):

1. The pain of regret is the hardest – Sự đau đớn của hối tiếc là khó nhất:

2. We fear more in our imagination than what happens in reality – Chúng ta sợ hãi nhiều hơn trong trí tưởng tượng của mình hơn là những gì xảy ra trong thực tế:

Hình ảnh

3. Hard decisions now easier life later and vice versa – Những quyết định khó khăn ngay bây giờ sẽ làm cho cuộc sống sau này dễ dàng hơn và ngược lại.:

Hình ảnh

4. The first step is the hardest break it down – Bước đầu tiên là khó nhất, hãy chia nhỏ nó ra:

Hình ảnh

5. The journey is more valuable than the destination – Hành trình quan trọng hơn đích đến:

Hình ảnh

6. Don’t drown with having too much to do – Đừng chết chìm trong quá nhiều việc phải làm:

Hình ảnh

7. A leaders job is to inspire and build others up – Công việc của người lãnh đạo là truyền cảm hứng và giúp người khác tỏa sáng:

8. Be intentional:

Hình ảnh

9. Gratitude is everything:

Hình ảnh

10. Reading vs applying books – Đọc và áp dụng sách:

Hình ảnh