Home Tags Sự cố trong thi công hầm

Tag: sự cố trong thi công hầm

Khi sự cố xảy ra đều gây nên những thiệt hại về tiến độ, chi phi để xử lý mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của kết cấu công trình thi công và các công trình lân cận.
Đánh giá nguyên nhân và sự cố ảnh hưởng đến chất lượng của kết cấu trong quá trình thi công hầm, hố đào Assessment of causes and incidents affecting the quality of structure basement, pits construction TÓM TẮT