[Sách] Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door

136

“Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” của Thomas J. Stanley và William D. Danko là cuốn sách bán chạy nhất về quản lý tài chính và tài chính cá nhân. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1996 và kể từ đó đã trở thành một tác phẩm kinh điển trong thể loại này.

Cuốn sách dựa trên một nghiên cứu toàn diện về các triệu phú ở Hoa Kỳ và các tác giả trình bày những phát hiện của họ về những đặc điểm và hành vi chung đã giúp những triệu phú này tích lũy tài sản của họ. Các tác giả thách thức những quan niệm sai lầm phổ biến về người giàu, chẳng hạn như niềm tin rằng các triệu phú tiêu tiền của họ vào lối sống xa hoa, và thay vào đó đưa ra bức tranh về những cá nhân giàu có sống khiêm tốn, làm việc chăm chỉ và đưa ra các quyết định tài chính thông minh.

Tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống dưới khả năng của mình, tránh nợ nần và đầu tư khôn ngoan để xây dựng sự giàu có trong dài hạn. Họ đưa ra lời khuyên thiết thực về cách thực hiện điều này, sử dụng các ví dụ thực tế để minh họa cho quan điểm của họ. Cuốn sách được viết theo phong cách hấp dẫn và dễ tiếp cận, giúp người đọc dễ dàng hiểu và áp dụng các nguyên tắc được trình bày.

“Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” đã được đánh giá cao vì những lời khuyên thiết thực và nhấn mạnh vào việc xây dựng sự giàu có thông qua các thói quen có kỷ luật và làm việc chăm chỉ. Cuốn sách là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất cứ ai muốn cải thiện tài chính cá nhân của họ, bất kể mức thu nhập của họ.

Nội dung chính của cuốn sách

 • Giới thiệu: Các tác giả trình bày khái niệm “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú” – những cá nhân đã tích lũy khối tài sản đáng kể nhờ làm việc chăm chỉ và quản lý tài chính thông minh.
 • Các đặc điểm của triệu phú: Các tác giả trình bày các đặc điểm và hành vi chung của các triệu phú, dựa trên nghiên cứu của họ. Chúng bao gồm sống dưới khả năng của họ, tránh nợ nần và đầu tư một cách khôn ngoan.
 • Tiết kiệm và Chi tiêu: Các tác giả trình bày các chiến lược tiết kiệm và tiêu tiền, bao gồm tầm quan trọng của việc theo dõi chi tiêu và thiết lập ngân sách.
 • Sức mạnh của việc lập kế hoạch: Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các mục tiêu tài chính dài hạn và phát triển một kế hoạch để đạt được chúng.
 • Vai trò của giáo dục: Các tác giả lập luận rằng giáo dục là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng sự giàu có và dữ liệu hiện tại cho thấy hầu hết các triệu phú đều có bằng đại học.
 • Các yếu tố thành công: Các tác giả xem xét các yếu tố góp phần vào thành công tài chính, bao gồm làm việc chăm chỉ, kỷ luật và kiên trì.
 • Chăm sóc ngoại trú kinh tế: Các tác giả thảo luận về khái niệm “chăm sóc ngoại trú kinh tế” – hỗ trợ tài chính cho trẻ em trưởng thành hoặc các thành viên khác trong gia đình – và nó có thể cản trở việc xây dựng sự giàu có như thế nào.
 • Hành động khẳng định, sự giàu có của gia đình và nền kinh tế Mỹ: Các tác giả xem xét tác động của các chính sách hành động khẳng định và sự giàu có của gia đình đối với việc xây dựng sự giàu có ở Hoa Kỳ.
 • Phần kết: Các tác giả kết luận bằng cách tóm tắt những phát hiện của họ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tài chính có kỷ luật để đạt được thành công tài chính lâu dài.

Nhìn chung, “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” cung cấp một hướng dẫn toàn diện và thiết thực để xây dựng sự giàu có thông qua quản lý tiền bạc có kỷ luật và ra quyết định tài chính thông minh.

Bài học về tài chính cá nhân và quản lý tài sản

“Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” của Thomas J. Stanley và William D. Danko trình bày một số bài học quý giá về quản lý tài chính và tài chính cá nhân. Dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuốn sách:

 • Sống dưới mức của bạn: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được và các biện pháp tránh nợ nần. Các tác giả lập luận rằng những người làm giàu thành công nhất là những người tiết kiệm và sống khiêm tốn.
 • Đầu tư khôn ngoan: Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng gồm cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác. Họ khuyên không nên đầu tư vào các kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc đầu tư mang tính đầu cơ.
 • Làm việc chăm chỉ và có kỷ luật: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của làm việc chăm chỉ và kỷ luật trong việc xây dựng sự giàu có. Các tác giả lập luận rằng những triệu phú thành công thường là những người làm việc nhiều giờ và có kỷ luật trong cách quản lý tiền của họ.
 • Tập trung vào các mục tiêu dài hạn: Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ dài hạn khi xây dựng sự giàu có. Họ khuyến khích người đọc đặt ra các mục tiêu tài chính dài hạn và tập trung vào các chiến lược giúp họ đạt được những mục tiêu đó.
 • Bao quanh bạn với những người cùng chí hướng: Cuốn sách gợi ý rằng những người giàu có thành công thường bao quanh mình với những người có cùng giá trị và mục tiêu với họ. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường hỗ trợ khuyến khích quản lý tiền có kỷ luật.

Nhìn chung, “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” cung cấp một hướng dẫn thực tế và khả thi để xây dựng sự giàu có trong dài hạn. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật, làm việc chăm chỉ và ra quyết định tài chính thông minh để đạt được thành công về tài chính.

Dưới đây là một số trích dẫn tuyệt vời từ “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” của Thomas J. Stanley và William D. Danko:

“The millionaire next door is an individual who has accumulated a net worth of one million dollars or more through prudence and lifestyle choices, rather than through high income and lavish spending habits.”

“The most successful wealth builders are those who live well below their means and invest in a diversified portfolio of stocks, bonds, and other assets.”

“The key to building wealth is to spend less than you earn and invest the difference wisely.”

“Successful millionaires often work long hours, are disciplined in their approach to money management, and focus on long-term financial goals.”

“Education is an important factor in building wealth, and most millionaires have a college degree.”

“The biggest mistake people make in building wealth is to spend too much money on things that do not appreciate in value, such as cars and clothing.”

“Economic outpatient care, or financial support provided to adult children or other family members, can hinder wealth-building and financial independence.”

“Success in building wealth requires hard work, discipline, and a long-term perspective.”

“The true measure of wealth is not how much money you make, but how much you keep and accumulate over time.”

“The millionaire next door is often invisible in society, living a modest lifestyle and avoiding ostentatious displays of wealth.”

Tác giả

Thomas J. Stanley, Ph.D. là một nhà nghiên cứu, nhà văn và giảng viên chuyên nghiên cứu về sự giàu có và những cá nhân giàu có. Ông là giáo sư tại Đại học Georgia và đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về thói quen và hành vi của các triệu phú, điều này đã tạo nên nền tảng cho những cuốn sách bán chạy nhất của ông, bao gồm “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú”. Ông cũng là tác giả của cuốn sách “Ngừng tỏ ra giàu có… và bắt đầu sống như một triệu phú thực sự” và “Tư duy triệu phú”.

William D. Danko, Ph.D. là cựu giáo sư tiếp thị tại Trường Kinh doanh, Đại học Bang New York tại Albany, nơi ông chuyên nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng và tiếp thị. Ông đã viết nhiều về chủ đề giàu có và thị trường giàu có và là đồng tác giả cuốn “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú” với Thomas J. Stanley. Ông cũng là tác giả của cuốn sách “Giàu có hơn triệu phú: Con đường dẫn đến thịnh vượng đích thực”.

Đánh giá nhận định về cuốn sách

“Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” của Thomas J. Stanley và William D. Danko là một cuốn sách nổi tiếng được khen ngợi vì những lời khuyên thiết thực về việc xây dựng sự giàu có thông qua quản lý tiền bạc có kỷ luật và ra quyết định tài chính thông minh.

Các tác giả trình bày những đặc điểm và hành vi chung của các triệu phú, dựa trên nghiên cứu sâu rộng của họ, và lập luận rằng thu nhập cao không phải lúc nào cũng là yếu tố dự báo sự giàu có. Họ xem xét mối quan hệ giữa của cải và thu nhập và trình bày các chiến lược tiết kiệm và tiêu tiền, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chi tiêu và thiết lập ngân sách.

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong việc xây dựng sự giàu có và các tác giả trình bày dữ liệu cho thấy hầu hết các triệu phú đều có bằng đại học. Họ cũng thảo luận về các yếu tố góp phần tạo nên thành công về tài chính, bao gồm làm việc chăm chỉ, kỷ luật và kiên trì.

Phân tích của cuốn sách về tác động của việc chăm sóc kinh tế cho bệnh nhân ngoại trú hoặc hỗ trợ tài chính dành cho trẻ em đã trưởng thành hoặc các thành viên khác trong gia đình đối với việc xây dựng sự giàu có cũng rất sâu sắc và các tác giả lập luận rằng điều đó có thể cản trở sự độc lập về tài chính.

Nhìn chung, “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” cung cấp một hướng dẫn toàn diện và thiết thực để xây dựng sự giàu có thông qua quản lý tài chính thận trọng, làm việc chăm chỉ và có tầm nhìn dài hạn. Nó rất được khuyến khích cho bất kỳ ai đang tìm cách cải thiện tình hình tài chính của họ và đạt được thành công tài chính lâu dài.

The implication of The Millionaire Next Door…is that nearly anybody with a steady job can amass a tidy fortune. – Forbes;
The kind of information that could lift the economic prospects of individuals more than any government policy…The Millionaire Next Door has a theme that I think rings very true…”Hey, I can do it. You can do it too!” – Rush Limbaugh;
[A] Remarkable book. – The Washington Post;
A nerve has been hit….[For] people who want to become wealthy. – USA Today;
A primer for amassing wealth through frugality. – The Boston Globe;
An interesting sociological work. – Business Week;
A fascinating examination of the affluent in American society. – The Dispatch (Lexington, NC), (Nc) Dispatch;
These, for the wise, are tips for all of us….A very readable book. – Cox News Service;
Debunks the image of the rich as high-living spendthrifts. – U.S. News and World Report;
I love the book, The Millionaire Next Door. It talks about how it is a myth that most millionaires in America have inherited their money. The fact is, we have created such a great country over 250 years. We have actually found the way for poor people to go from nothing to huge wealth and to create a life-changing opportunity for their children and grandchildren. We celebrate it, write movies about it, and our libraries are full of books about it. There is nothing wrong with that. – Bernie Sanders;
The authors mine reams of data to show the surprisingly frugal traits millionaires have in common. “The main lesson provided is that high income does not equal wealth,” said J.R. Rosskamp, managing director of Veritas Partners, Inc., a business consulting firm. Rosskamp calls “Millionaire Next Door” a “must read, and the earlier the better.” – Chicago Tribune;
The authors mine reams of data to show the surprisingly frugal traits millionaires have in common. “The main lesson provided is that high income does not equal wealth,” said J.R. Rosskamp, managing director of Veritas Partners, Inc., a business consulting firm. Rosskamp calls “Millionaire Next Door” a “must read, and the earlier the better.” – Chicago Tribune;

Xếp hạng cuốn sách

Trên Amazon, “Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door” có xếp hạng 4,6 trên 5 sao với hơn 11.500 đánh giá của khách hàng. Trên Goodreads, cuốn sách được xếp hạng 4,06 trên 5 sao với hơn 101.000 lượt xếp hạng và hơn 4.300 bài đánh giá. Những xếp hạng này cho thấy rằng cuốn sách đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt và được coi là một nguồn tài nguyên quý giá cho những người đang tìm cách xây dựng sự giàu có và đạt được sự độc lập về tài chính.

Thông tin sách

Tên Sách: Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú – The Millionaire Next Door

Tác giả: Thomas J. Stanley và William D. Danko

Thể loại: » Sách Kinh Tế »

Nhà xuất bản: Tổng hợp HCM

Công ty phát hành: First News – Trí Việt

Mua Sách:

TIKI.VN: XEM GIÁ 

SHOPEE: XEM GIÁ 

FAHASA: XEM GIÁ 


Tải Sách:

Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú: PDF EPUB MOBI 

The Millionaire Next Door: PDF EPUB MOBI 


(CĐPT – khuyến khích các bạn hãy mua bản gốc sách tại các cửa hàng sách trên toàn quốc)