Home Tags Mass concrete

Tag: mass concrete

Xem toàn bộ bài viết tại đây 1. Bê tông khối lớn và các yếu tố gây nứt trong bê tông Kết cấu bê tông hoặc bê tông cốt thép được coi là khối lớn khi có kích thước đủ lớn...