3. Đặc điểm địa chất và mực nước ngầm

a, Địa chất: theo số liệu báo cáo khảo sát địa chất tại dự án, địa chất tại hạng mục được chia làm 8 lớp với chiều dày thay đổi như sau [3]:

– Lớp 1: Cốt liệu sỏi cuội 1x2cm, sỏi trộn đất phong hóa. Độ dày của lớp 1 là 1.6m. Không lấy mẫu kiểm tra lớp này;

– Lớp 2: Cát cấp phối kém, xám phớt vàng, xám phớt nâu, đầm vừa đến đầm chặt. Độ dày khác nhau từ 3.1m đến 7.2m, độ dày trung bình là 3.5. Giá trị SPT trung bình N=19;

– Lớp 3: Cát cấp phối kém, lớp cát bụi, cát chứa sét xám phớt nâu, xám phớt, xanh lá, dẻo đôi khi cứng. Độ dày thay đổi từ 2.3m đến 10.0m, độ dày trung bình là 5.39m. Giá trị SPT trung bình N = 20;

– Lớp 4: Đất bụi đàn tính, đất bụi đàn tính pha cát, đất sét béo, màu xám đậm, màu xám, mềm, vỏ hỗn hợp. Độ dày thay đổi từ 1,5m đến 5,1m, độ dày trung bình là 3,10m. Giá trị SPT trung bình N = 3;

– Lớp 5: Cát đất sét, cát bụi, xám sẫm, xám,dẻo, vỏ hỗn hợp. Độ dày thay đổi từ 0,4m đến 0,9m,độ dày trung bình là 0,65 m. Giá trị SPT trung bìnhN30 = 22. Không có mẫu thử nghiệm trong lớp này;

– Lớp 6: Khu vực bị phong hóa hoàn toàn, lớp này được chia thành 2 lớp phụ 6a và 6b.

Lớp 6a: Granit bị phong hóa hoàn toàn tạo thành đất sét gầy pha cát, cát sét, cát bụi, xám vàng, xám nâu, cứng đến rất cứng, đôi khi là sỏi hỗn hợp. Độ dày thay đổi từ 1.7m đến 14.8m, độ dày trung bình là
4.68m. Giá trị SPT trung bình N = 15.

Lớp 6b: Granit bị phong hóa hoàn toàn tạo thành cát đất sét, cát đất sét chứa sỏi, cát bụi, xám rắng, xám nâu, cứng. Độ dày thay đổi từ 0,5m đến 4,9m, độ dày trung bình là 2,43m. Giá trị SPT trung bình N = 45. Không có mẫu thử nghiệm trong lớp này.

– Lớp 7: Granit bị phong hóa cao, tạo thành mảng đá, màu xám vàng, xám trắng, hỗn hợp đất sét. Hàm lượng thành phần mảng đá > 50%. Độ dày thay đổi từ 0,3m đến 1,3m, độ dày trung bình là 0,80m. Giá trị SPT trung bình N> 50. Không có mẫu thử nghiệm trong lớp này.

– Lớp 8: Đá Granit, bị phong, xám xanh, xám trắng, cấu trúc dạng khối, đá cứng. Độ sâu của lỗ khoan kết thúc từ 18,3m đến 32,0m. Độ dày thay đổi từ 3,0m đến 5,0m, độ dày trung bình là 4,73m.

b, Mực nước ngầm: Mực nước ngầm trong hố được theo dõi trong thời gian thi công tại công trường và sau 1 ngày hoàn thành mỗi lỗ khoan. Phạm vi, cao độ nước ngầm, dưới bề mặt đất từ -1.1m [3].

Bảng 1. Bảng khảo sát địa chất tại hạng mục

Noi Nguyen