Home Tags Thi công top-down

Tag: thi công top-down

ông nghệ thi công top – down sử dụng tại “Phòng bơm, bể lắng xoáy” đáp ứng được tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn chất lượng thi công và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong các điều kiện thi công khó khăn (mực nước ngầm cao, địa chất phức tạp và ảnh hưởng của thời tiết, mưa bão…).
Thì việc lựa chọn phương án thiết kế, mô hình phân tính tính toán kết cấu, kết hợp với công nghệ thi công top – down sẽ được áp dụng tại hạng mục “Phòng bơm, bể lắng xoáy”, dựa trên hệ kết cấu tường vây bằng cọc khoan nhồi secant piles thay thế cọc barrete (tường BTCT trong đất) đang được áp dụng rỗng rãi trong thi công hố đào, công trình ngầm.
Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thi công top-down tại hạng mục phòng bơm, bể lắng xoáy – Mở đầuỨng dụng công nghệ thi công top-down tại hạng mục phòng bơm, bể lắng xoáy – Phần 1 3. Đặc điểm địa chất và mực...