Home Tags Công nghệ thi công

Tag: công nghệ thi công

ông nghệ thi công top – down sử dụng tại “Phòng bơm, bể lắng xoáy” đáp ứng được tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn chất lượng thi công và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong các điều kiện thi công khó khăn (mực nước ngầm cao, địa chất phức tạp và ảnh hưởng của thời tiết, mưa bão…).
Thì việc lựa chọn phương án thiết kế, mô hình phân tính tính toán kết cấu, kết hợp với công nghệ thi công top – down sẽ được áp dụng tại hạng mục “Phòng bơm, bể lắng xoáy”, dựa trên hệ kết cấu tường vây bằng cọc khoan nhồi secant piles thay thế cọc barrete (tường BTCT trong đất) đang được áp dụng rỗng rãi trong thi công hố đào, công trình ngầm.
Phòng bơm, bể lắng xoáy là 1 hạng mục thuộc nhà máy QSP – tổ hợp Đúc – Cán thép với sản lượng có thể đạt 3,5 triệu tấn/năm. Hạng mục nằm phía ngoài nhà tiếp giáp với các kết cấu móng nhà xưởng, kết nối với hệ thống mương xỉ đi qua khu máy đúc phôi, lò nung tunnel, cán tấm mỏng.