Home Tags Báo cáo

Tag: báo cáo

ANV - Điểm sáng từ thị trường Trung Quốc Khuyến nghị mua: Giá mục tiêu 30.000Năm 2022 chúng tôi dự phóng doanh thu và lãi ròng đạt 4810 và 662 tỷ đồng tăng 38% và 206% YoY. Năm 2023 chúng tôi dự phóng...