[Sách] Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

679

Nếu bạn quan tâm đến việc học cách giao dịch các thị trường tài chính một cách logic, bạn có thể muốn tham khảo cuốn sách “The Wyckoff Methodology in Depth” – “Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff” của Rubén Villahermosa, một nhà giao dịch độc lập và tác giả được xếp hạng hàng đầu trên Amazon. Cuốn sách này dựa trên Phương pháp Wyckoff, một phương pháp tiếp cận mạnh mẽ và thực tế để phân tích biến động giá và xác định cơ hội giao dịch.

Phương pháp Wyckoff được phát triển bởi Richard D. Wyckoff, một nhà giao dịch và giảng viên huyền thoại đã quan sát và nghiên cứu hành vi của tiền thông minh (các tổ chức lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư, v.v.) trên thị trường. Ông đã khám phá ra rằng tiền thông minh để lại những manh mối trên biểu đồ giá có thể được sử dụng để dự đoán hành động tương lai của họ và thu lợi từ đó.

Trong cuốn sách này, Villahermosa giải thích những nguyên tắc và khái niệm cốt lõi của Phương pháp Wyckoff như:

 • Chu kỳ giá và bốn giai đoạn của nó: tích lũy, tăng giá, phân phối và giảm giá.
 • Các quy luật cung cầu, nỗ lực và kết quả, nguyên nhân và kết quả.
 • Vai trò của khối lượng như một xác nhận của hành động giá.
 • Xác định xu hướng, phạm vi giao dịch, mức hỗ trợ và kháng cự và các mẫu hình biểu đồ.
 • Sử dụng các công cụ Wyckoff như đường trend, kênh, biểu đồ point and figure, và các chỉ báo trên thị trường.
 • Xây dựng kế hoạch giao dịch dựa trên phân tích Wyckoff, bao gồm các chiến lược vào lệnh, thoát lệnh, quản lý rủi ro và xác định vị thế.

Cuốn sách phù hợp cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Dù bạn giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử hay bất kỳ thị trường nào khác, bạn có thể hưởng lợi từ việc áp dụng Phương pháp Wyckoff vào giao dịch của mình.

Phương pháp Wyckoff chi tiết là một hướng dẫn toàn diện và thực tế để làm chủ một trong những phương pháp giao dịch hiệu quả và bền vững nhất. Nếu bạn muốn học cách giao dịch như một chuyên gia và cải thiện kết quả giao dịch của mình, cuốn sách này là dành cho bạn.

Những nội dung chính của cuốn sách

Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff” của Rubén Villahermosa là một hướng dẫn toàn diện khám phá Phương pháp Wyckoff, một phương pháp giao dịch được phát triển bởi Richard D. Wyckoff. Dưới đây là những điểm chính được đề cập trong cuốn sách:

 • Giới thiệu về Phương pháp Wyckoff: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về Phương pháp Wyckoff và các nguyên tắc của nó. Nó giải thích cách phân tích xu hướng thị trường, xác định các giai đoạn tích lũy và phân phối, đồng thời đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các khái niệm của Wyckoff.
 • Quy luật Cung và Cầu của Wyckoff: Cuốn sách khám phá Quy luật Cung và Cầu, trong đó nêu rõ rằng thị trường chứng khoán hoạt động dựa trên sự tương tác giữa áp lực mua và bán. Nó dạy người đọc cách giải thích khối lượng và hành động giá để xác định các khu vực mất cân bằng cung và cầu.
 • Ba Quy luật của Wyckoff: Villahermosa đào sâu vào Ba Quy luật của Wyckoff, cung cấp các hướng dẫn để hiểu hành vi thị trường. Các luật này tập trung vào các nguyên tắc nỗ lực so với kết quả, nguyên nhân và kết quả, và sự mất cân bằng cung và cầu.
 • Phân tích Biểu đồ và Công cụ Kỹ thuật: Cuốn sách bao gồm các công cụ kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong phân tích Wyckoff, bao gồm đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như phân tích khối lượng. Nó giải thích cách diễn giải các mẫu biểu đồ và sử dụng chúng cùng với các nguyên tắc của Wyckoff để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.
 • Phạm vi giao dịch và điểm đột phá: Villahermosa thảo luận về cách tiếp cận của Wyckoff đối với phạm vi giao dịch và điểm đột phá. Anh ấy giải thích cách xác định phạm vi giao dịch, dự đoán điểm đột phá và đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu tiềm ẩn của điểm đột phá.
 • Phân tích cấu trúc thị trường: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích cấu trúc thị trường và hiểu bối cảnh biến động giá. Nó bao gồm các khái niệm như chu kỳ giá Wyckoff, các giai đoạn tích lũy và phân phối cũng như vai trò của những người tham gia thị trường trong việc định hình xu hướng giá.
 • Quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch: Villahermosa cung cấp thông tin chuyên sâu về các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả và chiến lược thực hiện giao dịch dựa trên Phương pháp Wyckoff. Anh ấy thảo luận về quy mô vị thế, thiết lập mức cắt lỗ và quản lý giao dịch để tối ưu hóa tỷ lệ phần thưởng rủi ro.

Bài học chính từ cuốn sách

Một trong những bài học quan trọng từ cuốn sách này là tầm quan trọng của việc hiểu tâm lý và hành vi của thị trường. Wyckoff tin rằng thị trường là sự phản ánh các hành động và cảm xúc tập thể của những người tham gia, và bằng cách nghiên cứu các mô hình và xu hướng của giá cả và khối lượng, người ta có thể suy ra động cơ và kế hoạch của các nhà khai thác lớn điều khiển thị trường. Bằng cách đó, người ta có thể liên kết với lực lượng thống trị trên thị trường và giao dịch hài hòa với nó.

Một bài học quan trọng khác từ cuốn sách này là giá trị của việc có một phương pháp giao dịch có hệ thống và kỷ luật. Wyckoff ủng hộ một quy trình hợp lý và có phương pháp để phân tích thị trường, xác định các cơ hội giao dịch, lập kế hoạch cho các điểm vào và ra, quản lý rủi ro và phần thưởng cũng như đánh giá hiệu suất. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và bám sát nó, bất kể những tác động bên ngoài hay những cảm xúc bốc đồng. Bằng cách tuân theo một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng, người ta có thể tránh được nhiều cạm bẫy và sai sót phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải.

Phương pháp Wyckoff chuyên sâu là cuốn sách phải đọc đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật và khoa học của phân tích kỹ thuật. Nó cung cấp nhiều hiểu biết sâu sắc và sự khôn ngoan từ một trong những nhà giao dịch có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, cũng như một khuôn khổ thực tế để áp dụng các phương pháp của ông cho bất kỳ thị trường hoặc khung thời gian nào. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, cuốn sách này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng và kết quả của mình.

Trích dẫn từ cuốn sách

Dưới đây là một số trích dẫn từ cuốn sách mà tôi thấy sâu sắc và hữu ích:

– “The Wyckoff Methodology is based on the premise that the market is a living organism that moves according to the forces of supply and demand, which are governed by the emotions of fear and greed of its participants.” – “Phương pháp Wyckoff dựa trên tiền đề rằng thị trường là một sinh vật sống vận động theo các lực cung và cầu, được điều chỉnh bởi cảm xúc sợ hãi và tham lam của những người tham gia.”

– “The main objective of the Wyckoff Methodology is to identify the phases of accumulation and distribution of large operators or institutions, which are the ones that have the power to move the market in their favor.” – “Mục tiêu chính của Phương pháp Wyckoff là xác định các giai đoạn tích lũy và phân phối của các nhà khai thác hoặc tổ chức lớn, là những tổ chức có khả năng di chuyển thị trường theo hướng có lợi cho họ.”

– “The Wyckoff Methodology is not a mechanical system that can be applied blindly with fixed rules. It is a flexible and adaptable method that requires constant observation, analysis and interpretation of the market context.” – “Phương pháp Wyckoff không phải là một hệ thống máy móc có thể áp dụng một cách mù quáng với các quy tắc cố định. Đó là một phương pháp linh hoạt và dễ thích nghi, đòi hỏi phải liên tục quan sát, phân tích và diễn giải bối cảnh thị trường.”

– “One of the most important concepts of the Wyckoff Methodology is the Law of Effort versus Result, which states that the effort (volume) should be proportional to the result (price movement). If there is a divergence between them, it indicates a weakness or strength in the trend.” – “Một trong những khái niệm quan trọng nhất của Phương pháp Wyckoff là Quy luật Nỗ lực so với Kết quả, quy định rằng nỗ lực (khối lượng) phải tỷ lệ thuận với kết quả (biến động giá). Nếu có sự khác biệt giữa chúng, điều đó cho thấy một điểm yếu hoặc điểm mạnh trong xu hướng.”

– “Another key concept of the Wyckoff Methodology is the Law of Cause and Effect, which states that every significant price movement has a cause behind it, which can be measured by the horizontal count technique. The cause is usually formed during periods of consolidation or reaccumulation, and the effect is the subsequent price movement or trend.” – “Một khái niệm quan trọng khác của Phương pháp Wyckoff là định luật nguyên nhân và kết quả, quy định rằng mọi biến động giá quan trọng đều có nguyên nhân đằng sau, nguyên nhân này có thể được đo lường bằng kỹ thuật đếm ngang. Nguyên nhân thường được hình thành trong các giai đoạn hợp nhất hoặc tích lũy lại, và kết quả là xu hướng hoặc chuyển động giá tiếp theo.”

– “A third fundamental concept of the Wyckoff Methodology is the Law of Supply and Demand, which states that when demand exceeds supply, prices rise; and when supply exceeds demand, prices fall. The balance between supply and demand can be assessed by analyzing the price action and volume on different time frames.” – “Khái niệm cơ bản thứ ba của Phương pháp Wyckoff là Quy luật Cung và Cầu, trong đó nêu rõ rằng khi cầu vượt quá cung, giá sẽ tăng; và khi cung vượt cầu, giá giảm. Sự cân bằng giữa cung và cầu có thể được đánh giá bằng cách phân tích hành động giá và khối lượng trên các khung thời gian khác nhau.”

So sánh cuốn sách với những cuốn sách khác

Nếu bạn muốn tìm hiểu về Phương pháp Wyckoff, một phương pháp phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu hành động giá và khối lượng giao dịch, bạn có thể đã xem qua một số cuốn sách tuyên bố sẽ dạy cho bạn kỹ thuật này. Tuy nhiên, không phải tất cả các cuốn sách đều được tạo ra như nhau và một số cuốn sách có thể phù hợp với nhu cầu của bạn hơn những cuốn sách khác. Trong phần tiếp theo trên blog này, tôi sẽ so sánh cuốn sách “Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff” của Rubén Villahermosa với ba cuốn sách nổi tiếng khác về cùng chủ đề: “The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investment in Stocks” của Richard D. Wyckoff, “Charting the Stock Market: The Wyckoff Method” của Jack K. Hutson, David H. Weis và Craig F. Schroeder, và “Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method” của David H. Weis.

Cuốn sách đầu tiên, “The Wyckoff Methodology in Depth”, là cuốn sách mới nhất và toàn diện nhất trong số bốn cuốn sách. Nó được xuất bản vào năm 2019 và bao gồm tất cả các khía cạnh của Phương pháp Wyckoff, từ các nguyên tắc và khái niệm cơ bản đến các kỹ thuật và chiến lược nâng cao. Tác giả, Rubén Villahermosa, là một nhà phân tích và thương nhân được Wyckoff chứng nhận, người đã giảng dạy và áp dụng phương pháp này trong hơn một thập kỷ. Ông giải thích lý thuyết và thực hành phương pháp này một cách rõ ràng và súc tích, sử dụng nhiều ví dụ và biểu đồ từ các thị trường và khung thời gian khác nhau. Ông cũng cung cấp các bài tập và câu đố ở cuối mỗi chương để giúp bạn kiểm tra sự hiểu biết của mình và củng cố kiến thức đã học. Cuốn sách được chia thành ba phần: Phần I giới thiệu cơ sở của phương pháp, chẳng hạn như quy luật cung và cầu, các giai đoạn tích lũy và phân phối, các khái niệm về nỗ lực và kết quả; Phần II giải thích cách phân tích cấu trúc thị trường bằng các công cụ như đường xu hướng, kênh, mức hỗ trợ và kháng cự, thanh khối lượng và chênh lệch giá; Phần III hướng dẫn cách xác định các cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các kỹ thuật như lò xo, đẩy giá, kiểm tra, cao trào, thay đổi đặc tính và biểu đồ điểm và hình. Cuốn sách phù hợp cho những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu phương pháp từ đầu, cũng như cho các nhà giao dịch trung cấp và cao cấp muốn đào sâu kiến thức và nâng cao kỹ năng của mình.

Cuốn sách thứ hai, “The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investment in Stocks”, là nguồn gốc của phương pháp này, được viết bởi chính tác giả của nó. Nó được xuất bản vào năm 1930 và bao gồm một loạt bài học mà Wyckoff đã dạy cho các sinh viên của mình tại Viện Thị trường Chứng khoán của ông. Cuốn sách bao gồm các nguyên tắc cơ bản của phương pháp, chẳng hạn như cách đọc thị trường bằng hành động của chính nó, cách xác định xu hướng chủ đạo và sự đảo ngược của nó, cách xác định các giai đoạn tích lũy và phân phối, cách giao dịch bằng tiền thông minh ( các nhà khai thác lớn thao túng thị trường), và cách quản lý rủi ro và quy mô vị thế. Cuốn sách cũng bao gồm một số nghiên cứu điển hình về các giao dịch của chính Wyckoff và phân tích các cổ phiếu khác nhau. Cuốn sách có giá trị đối với bất kỳ ai muốn học hỏi từ chính bậc thầy, nhưng nó có thể khó theo dõi đối với những độc giả hiện đại không quen thuộc với ngôn ngữ và thuật ngữ lỗi thời. Cuốn sách cũng thiếu một số cải tiến và phát triển đã được các học viên khác thực hiện đối với phương pháp này theo thời gian.

Cuốn sách thứ ba, “Charting the Stock Market: The Wyckoff Method”, là một hướng dẫn thực tế tập trung vào cách sử dụng biểu đồ để áp dụng phương pháp này. Nó được xuất bản vào năm 1986 và dựa trên những lời dạy của Robert G. Evans, một trong những học trò của Wyckoff, người đã tiếp tục công việc của ông sau khi ông qua đời. Các tác giả, Jack K. Hutson, David H. Weis và Craig F. Schroeder, là những nhà giao dịch và nhà phân tích giàu kinh nghiệm đã sử dụng phương pháp này trong nhiều năm. Họ giải thích cách sử dụng biểu đồ thanh và biểu đồ điểm và hình để xác định xu hướng, phạm vi giao dịch, mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình khối lượng, mô hình giá, đột phá, cao trào và đảo chiều. Họ cũng cung cấp một số quy tắc và hướng dẫn giao dịch theo phương pháp này, chẳng hạn như cách chọn cổ phiếu, cách vào và thoát giao dịch, cách đặt mức dừng lỗ và cách theo dõi hiệu suất. Cuốn sách hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tìm hiểu cách sử dụng biểu đồ một cách hiệu quả với phương pháp này, nhưng nó có thể quá kỹ thuật và khô khan đối với một số độc giả thích cách tiếp cận hấp dẫn và khái niệm hơn.

Cuốn sách thứ tư, “Các giao dịch sắp diễn ra: Sự thích ứng hiện đại của phương pháp Wyckoff”, là bản cập nhật hiện đại của phương pháp kết hợp một số nghiên cứu và đổi mới mới nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó được xuất bản vào năm 2013 và được viết bởi David H. Weis, một trong những tác giả của cuốn sách trước và là người có uy tín về Phương pháp Wyckoff. Ông giải thích cách sử dụng phương pháp này trong các thị trường ngày nay, vốn biến động, phức tạp và chịu ảnh hưởng của các yếu tố toàn cầu hơn bao giờ hết. Ông cũng giới thiệu một số khái niệm và công cụ mới, chẳng hạn như Sóng Weis, đo lường khối lượng tích lũy của mỗi lần dao động giá, Toán tử tổng hợp, đại diện cho các hành động tập thể của tiền thông minh và Đồng bằng tích lũy Weis, theo dõi hoạt động mua ròng. và áp lực bán trên thị trường. Cuốn sách sâu sắc và sáng tạo dành cho những nhà giao dịch muốn điều chỉnh phương pháp này cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại, nhưng nó có thể quá nâng cao và phức tạp đối với những người mới bắt đầu không quen thuộc với các nguyên tắc và khái niệm cơ bản của phương pháp này.

Tóm lại, mỗi cuốn sách trong số bốn cuốn sách này đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng và chúng có thể thu hút các loại độc giả và nhà giao dịch khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm, phong cách học tập và mục tiêu giao dịch của bạn, bạn có thể thấy một hoặc nhiều cuốn sách này hữu ích và nhiều thông tin. Tuy nhiên, cho dù bạn chọn cuốn sách nào, hãy nhớ rằng Phương pháp Wyckoff không phải là một hệ thống máy móc có thể áp dụng một cách mù quáng, mà là một cách tiếp cận linh hoạt và năng động, đòi hỏi sự quan sát, phân tích và phán đoán liên tục. Như chính Wyckoff đã nói: “Quy tắc thực sự của trò chơi vẫn như mọi khi: mua đúng và bán đúng. Đây không phải là những điều dễ thực hiện.”

Nhận định, đánh giá trên Amazon, Goodreads và Tiki.vn

Cuốn sách đã nhận được đánh giá tích cực từ độc giả trên Amazon và Goodreads, hai trong số những nền tảng trực tuyến phổ biến nhất dành cho những người yêu sách. Tính đến tháng 6 năm 2023, cuốn sách có xếp hạng trung bình là 4,6 trên 5 sao trên Amazon, dựa trên hơn 750 xếp hạng của khách hàng. Trên Goodreads, cuốn sách được xếp hạng trung bình 4,41 trên 5 sao, dựa trên hơn 170 lượt xếp hạng. Còn trên Tiki.vn cuốn sách nhận được điểm xếp hạng trung bình 4,8 trên 5 sao , dựa trên hơn 700 lượt xếp hạng và hơn 5000+ lượt mua.

Một số ý kiến từ độc giả bao gồm:

– “Cuốn sách này phải đọc đối với bất kỳ ai muốn học cách giao dịch như một chuyên gia. Tác giả giải thích Phương pháp Wyckoff một cách rõ ràng và ngắn gọn, với nhiều ví dụ và biểu đồ. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cuốn sách này và tôi đánh giá cao nó.”

– “Tôi đã đọc nhiều cuốn sách về giao dịch, nhưng cuốn sách này nổi bật là một trong những cuốn sách hay nhất. Tác giả có hiểu biết sâu sắc về Phương pháp Wyckoff và cách áp dụng nó trong các tình huống thị trường khác nhau. Cuốn sách được viết hay, hay có cấu trúc và minh họa rõ ràng. Đây không phải là cuốn sách dành cho người mới bắt đầu, mà dành cho những người muốn nâng kỹ năng giao dịch của mình lên một tầm cao mới.”

– “Cuốn sách này là một viên ngọc quý cho bất kỳ ai muốn nắm vững Phương pháp Wyckoff. Tác giả trình bày tất cả các khía cạnh của phương pháp này, từ các khái niệm cơ bản đến các chiến lược nâng cao. Cuốn sách có đầy đủ các ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình chỉ ra cách sử dụng phương pháp này trong các tình huống giao dịch thực tế. Cuốn sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn mang tính giải trí và hấp dẫn.”

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Phương pháp Wyckoff và cách sử dụng nó trong giao dịch của mình, bạn có thể đặt sách trên Amazon, Goodreads hoặc Tiki.vn. Bạn cũng có thể truy cập trang web của tác giả để biết thêm tài nguyên và thông tin.

Một số đánh giá của các chuyên gia tài chính và nhà phê bình về cuốn sách

Cuốn sách đã nhận được phản hồi tích cực từ một số chuyên gia tài chính và các nhà phê bình, những người ca ngợi sự rõ ràng, sâu sắc và hữu ích của nó. Dưới đây là một số đánh giá:

– “Cuốn sách này phải đọc cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu Phương pháp Wyckoff hoặc cải thiện kỹ năng giao dịch của họ. Rubén Villahermosa giải thích các nguyên tắc và ứng dụng của phương pháp này một cách rõ ràng và ngắn gọn, kèm theo nhiều biểu đồ và ví dụ. Cuốn sách cũng bao gồm các bài tập và câu đố để kiểm tra sự hiểu biết của bạn và củng cố kiến thức của bạn. Tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách này cho bất kỳ ai quan tâm đến phân tích kỹ thuật và giao dịch.” – David Weis, trader and author of “Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method”.

– “Rubén Villahermosa đã làm rất tốt khi viết cuốn sách này. Ông đã cố gắng trình bày Phương pháp Wyckoff theo cách đơn giản và dễ tiếp cận mà không ảnh hưởng đến độ sâu và độ phức tạp của nó. Cuốn sách bao gồm tất cả các khía cạnh thiết yếu của phương pháp này, từ cấu trúc và chu kỳ thị trường, đến phân tích giá-khối lượng và các chiến lược giao dịch. Cuốn sách cũng cung cấp những hiểu biết và mẹo có giá trị từ kinh nghiệm của chính tác giả với tư cách là một nhà giao dịch và nhà giáo dục. Cuốn sách này là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu hoặc nắm vững Phương pháp Wyckoff.” – Gary Dayton, trader and psychologist.

“The Wyckoff Methodology in Depth” là một cuốn sách toàn diện và thiết thực hướng dẫn bạn cách phân tích thị trường và giao dịch bằng tiền thông minh. Rubén Villahermosa bao gồm tất cả các chủ đề chính của phương pháp này, chẳng hạn như các giai đoạn thị trường, quá trình tích lũy và phân phối, vùng cung và cầu, đường xu hướng và kênh, mức hỗ trợ và kháng cự, phạm vi giao dịch, lò xo và đẩy giá, phân tích chênh lệch khối lượng, biểu đồ điểm và hình, phân tích cường độ tương đối, v.v. Cuốn sách cũng cung cấp các ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình minh họa cách áp dụng Phương pháp Wyckoff trong các tình huống và khung thời gian khác nhau. Cuốn sách được viết tốt, cấu trúc tốt và minh họa tốt. Nó là thứ bắt buộc phải có đối với bất kỳ ai muốn học hoặc cải thiện kỹ năng giao dịch của mình bằng Phương pháp Wyckoff.” – – Roman Bogomazov, trader and president of Wyckoff Analytics.

Giới thiệu tác giả Rubén Villahermosa

Rubén Villahermosa là một nhà giao dịch và nhà giáo dục đầy nhiệt huyết, người đã nghiên cứu và áp dụng Phương pháp Wyckoff trong hơn một thập kỷ. Ông là người sáng lập và giám đốc của Wyckoff Analytics, một nền tảng chuyên giảng dạy và phổ biến các nguyên tắc và kỹ thuật của phương pháp giao dịch này.

Rubén bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào năm 2008, sau khi tốt nghiệp Đại học Barcelona với bằng Quản trị và Quản lý Kinh doanh. Ông bị mê hoặc bởi thị trường tài chính và quyết định theo đuổi ước mơ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Ông ấy sớm nhận ra rằng cần một cách tiếp cận chắc chắn và nhất quán để phân tích biến động giá và xác định các cơ hội giao dịch.

Ông phát hiện ra Phương pháp Wyckoff vào năm 2010, khi tham gia khóa học do David Weis, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, giảng dạy. Ông bị ấn tượng bởi tính logic và đơn giản của phương pháp này, vốn tập trung vào việc tìm hiểu hành vi của những người tham gia thị trường thông qua phân tích giá và khối lượng. Ông ấy quyết định cống hiến hết mình để nắm vững kỹ thuật này và áp dụng nó vào các thị trường và khung thời gian khác nhau.

Năm 2014, Ông thành lập Wyckoff Analytics với sứ mệnh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với các nhà giao dịch khác, những người muốn tìm hiểu phương pháp mạnh mẽ và hiệu quả này. Anh ấy đã tạo ra một số khóa học trực tuyến, hội thảo trên web, podcast và bài viết về các khía cạnh khác nhau của Phương pháp Wyckoff, chẳng hạn như cấu trúc thị trường, các giai đoạn, sơ đồ, tích lũy, phân phối, tích lũy lại, phân phối lại, lò xo, đẩy giá, kiểm tra, xu hướng, các kênh, phạm vi giao dịch, phân tích chênh lệch khối lượng, biểu đồ điểm và hình, v.v.

Ông cũng đã viết một cuốn sách có tựa đề “The Wyckoff Methodology in Depth”, được coi là một trong những hướng dẫn thực tế và toàn diện nhất về chủ đề này. Cuốn sách bao gồm lịch sử và sự phát triển của Phương pháp Wyckoff, nền tảng lý thuyết, ứng dụng thực tế, chiến lược giao dịch, nguyên tắc quản lý rủi ro và các khía cạnh tâm lý của nó. Cuốn sách cũng bao gồm nhiều ví dụ và bài tập để giúp người đọc hiểu và thực hành các khái niệm và kỹ thuật được trình bày.

Rubén Villahermosa không chỉ là một thương nhân và một nhà giáo dục, mà còn là một sinh viên của thị trường. Ông ấy liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình bằng cách nghiên cứu các tác phẩm của các chuyên gia Wyckoff khác, chẳng hạn như Richard D. Wyckoff, Robert Evans, Hank Pruden, Tom Williams, Gavin Holmes, Gary Dayton, Roman Bogomazov, Alessio Rutigliano, v.v. Ông cũng theo dõi và phân tích các điều kiện thị trường hiện tại bằng Phương pháp Wyckoff.

Rubén Villahermosa tin rằng Phương pháp Wyckoff không chỉ là một phương thức giao dịch mà còn là một cách suy nghĩ và sống. Ông coi giao dịch là một nghệ thuật và khoa học đòi hỏi kỷ luật, kiên nhẫn, khiêm tốn, sáng tạo và đam mê. Ông ấy thích giảng dạy và giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu và ước mơ giao dịch của họ.

Thông tin sách

Tên Sách: Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

Tác giả: Rubén Villahermosa

Thể loại: » Sách đầu tư »

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế giới

Công ty phát hành: Happy Live

Mua Sách:

TIKI.VN: XEM GIÁ   SHOPEE: XEM GIÁ

FAHASA: XEM GIÁ   AMAZON: XEM GIÁ


Tải Sách:

Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff: PDF EPUB MOBI 

The Wyckoff Methodology in Depth: PDF EPUB MOBI 


(CĐPT – khuyến khích các bạn hãy mua bản gốc sách tại các cửa hàng sách trên toàn quốc)