Home Tags GenAI

Tag: GenAI

Anton Korinek, một giáo sư kinh tế tại Đại học Virginia, nói với các sinh viên ngày nay rằng họ nên thực sự bắt đầu làm chủ một công nghệ mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ biến đổi lĩnh vực kinh tế. Công nghệ đó là trí...