Home Tags Nhà cấp 4

Tag: nhà cấp 4

Những bức tường trát trắng và mái tranh không tráng men gợi nhớ đến một ngôi nhà dễ thương ở vùng nông thôn Châu Âu. Một vẻ ngoài nhẹ nhàng và dễ thương, coi trọng kết cấu của tự nhiên.