1. Giới thiệu tổng quát

Tháp nước là một dạng cấu trúc chứa bồn nước lớn trên cao được phát triển rộng rãi từ thế kỷ 19 nhằm cung cấp nước cho các hệ thống nước công cộng, sinh hoạt và sản xuất. Tại Việt Nam các tháp nước được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 như Tháp nước trong khuôn viên Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, tháp nước hàng Đậu, tháp nước Phan Thiết, Tháp nước Nhà Tròn Bà Rịa ….Tuy nhiên, hiện nay Tháp nước chỉ được xây dựng và sử dụng chủ yếu trong các nhà máy, các khu công nghiệp với mục đích dự trữ, cung cấp nước trong hoạt động sản xuất và phòng cháy chữa cháy. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan kết cấu tháp nước đã được cải tiến, cùng với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong thi công tháp nước, phù hợp với sự phát triển của xây dựng.

Hình 1: Tháp nước khẩn cấp
2. Tổng quan kết cấu của tháp nước và trình tự thi công

Kết cấu tháp nước ở trong bài viết này với kết cấu chính là bê tông cốt thép toàn khối với chiều cao trên 50.0m, bao gồm kết cấu phần móng, phần thân và phần bầu đài có thể tích chứa tối đa 500m3 nước.

a, Kết cấu tháp nước khẩn cấp

Hình 2: Tổng quan tháp nước
  • Kết cấu móng:

Móng là phần kết cấu chịu toàn bộ tải trọng của toàn bộ tháp nước, nên được thiết kế với đường kính ngoài D14000mm đặt trên hệ cọc ly tâm dự ứng lực D500 or D600.

  • Kết cấu thân:

Thân tháp nước là kết cầu BTCT hình dạng trụ tròn với chiều cao 48m, bán kính ngoài 2100m, bán kính trong 1850mm. Trên thân bầu đài bố trí cửa vào tại cao độ mặt đất tự nhiên, các ô cửa dọc suốt chiều cao thân và các cầu thang, sàn, hệ thống đường ống phía trong lõi thân tháp nước.

  • Kết cấu bầu đài:

Bầu đài tháp nước là kết cấu BTCT hình chop cụt với thể tích 500m3, đường kính lớn nhất 15750mm, chiều cao 8,775m, bao gồm phần mái và phần lõi. Bầu đài được liên kết với phần thân tháp nước bởi dầm vòng console và các bulong bản mã đặt chờ trong bê tông. Bầu đài được xử lý chống thấm theo yêu cầu của thiết kế.

Bê tông sử dụng cho toàn bộ kết cấu tháp nước M450.

b, Trình tự thi công tháp nước khẩn cấp

Dựa trên tổng quan của kết cấu tháp nước an toàn, có thể phác họa và lập sơ đồ trình tự thi công tháp nước theo sơ đồ 1.

Sơ đồ 1: Trình tự thi công tháp nước

Noi Nguyen