Tổng hợp thông tin cơ bản cho người chuẩn bị và mới chơi smarthome

35

Đây là những gì bạn cần biết về smarthome, về những kiến thức cơ bản liên quan đến các nền tảng, hệ sinh thái, các chuẩn lớn hiện nay và những thiết bị smarthome bạn có thể mua.

Nguồn: tinhte.vn/smarthome