Thư Viện Sách – Tổng hợp những cuốn binh thư hay nhất

0
276

“ Chưa biết ý đồ chiến lược của các chư hầu, không thể tính việc kết giao; chưa thông địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân; không dùng người dẫn đường không thể chiếm địa lợi. Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa gian trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Quân đội hành động thần tốc thì nhanh như gió cuốn, hành động chậm rãi thì lừng khừng như rừng rậm, khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn mình thì như bóng tối, khi xung phong thì như sấm sét. Chiếm được làng xã phải phân binh đoạt lấy, mở rộng lãnh thổ, phải phân binh trấn giữ; cân nhắc lợi hại được mất rồi mới tùy cơ hành động. Trước hết phải rõ phương pháp biến cong thành thẳng để giành thắng lợi, ấy là nguyên tắc hành quân. ”— Tôn Tử

Con đương phía trước chia sẻ đến các bạn tổng hợp những cuốn sách binh thư quân sự được đúc kết và truyền lại đến ngày nay:

1. Thập nhị binh pháp (.pdf) …………….DOWNLOAD

Thập nhị binh pháp (.prc) …………….DOWNLOAD

2. 72 Phép Quỷ Cốc Đấu Pháp Tâm Thuật – Quỷ Cốc Tử, 11 Trang……………DOWNLOAD

3. Binh Pháp Tinh Hoa (Sài Gòn 1970) – Nguyễn Quang Trứ, 199 Trang ……..DOWNLOAD

4. Binh Pháp Tôn Tử (NXB Lao Động 2006) – Nguyễn Huy Cố, 343 Trang ……..DOWNLOAD

5. Binh Pháp Và Chiến Trường (NXB Trí Đạt 1965) – Phan Quý Bình, 169 Trang …..DOWNLOAD

6. Binh Thơ Tôn Tử Quyển Hạ (NXB Học Thuật 1958) – Nguyễn Duy Hinh,199 Trang ……………………DOWNLOAD

7. Binh Thơ Tôn Tử Quyển Hạ (NXB Khai Trí 1973) – Nguyễn Duy Hinh, 255 Trang ……………………DOWNLOAD

8. Binh Thư Yếu Lược (NXB Công An 2001) – Trần Hưng Đạo, 580 Trang  …………….DOWNLOAD

9. Binh Thư Yếu Lược (Sài Gòn 1969) – Hưng Đạo Vương, 161 Trang …………….DOWNLOAD

10. Hổ Tướng Khưu Cơ (Sài Gòn 1974) – Đào Duy Từ, 130 Trang …………….DOWNLOAD

11. Kỳ Môn Độn Giáp Bí Cấp Toàn Thư – Trương Tử Phòng, 298 Trang …………….DOWNLOAD

12. Lục Thao Của Trường Thái Công (NXB Cổ Kim 1958) – Nguyễn Mạnh Bao, 224 Trang …………….DOWNLOAD

13. Lược Khảo Binh Chế Việt Nam Qua Các Thời Đại (NXB Ngày Mai 1950) – Nguyễn Tường Phượng, 89 Trang …………….DOWNLOAD

14. Mưu Kế Người Xưa – Dương Diên Hồng, 177 Trang …………….DOWNLOAD

15. Mưu Trí Thời Tần Hán – Dương Nhạn Sinh …………….DOWNLOAD

16. Nghệ Thuật Chỉ Đạo Chiến Tranh (NXB Tứ Anh 1952) – Hồ Hán Sơn, 201 Trang …………….DOWNLOAD

17. Tam Lược Trương Tử Phòng Và Quân Chính Đời Đường (NXB Cổ Kim 1958) – Lý Vệ Công,153 Trang  …………….DOWNLOAD

18. Tam Thập Lục Kế – Trình Ngọc Hoa.prc  …………….DOWNLOAD

19. Thái Công Binh Pháp (NXB Khai Trí 1967) – Khương Lữ Vọng, 150 Trang …………….DOWNLOAD

20. Tôn Ngô Binh Pháp (Hà Nội 1953) – Ngô Văn Triện, 283 Trang …………….DOWNLOAD

21. Tôn Ngô Binh Pháp (NXB Khai Trí 1968) – Nguyễn Phước Hải & Mã Quân Hoa, 202 Trang …………….DOWNLOAD

22. Tôn Tử Binh Pháp (Chợ Lớn 1955) – Thi Đạt Chí, 116 Trang …………….DOWNLOAD

23. Từ Binh Pháp Tôn Ngô Đến Chiến Lược Nguyên Tử Quyển Thượng – Nghiêm Xuân Hồng, 399 Trang …………….DOWNLOAD

24. Từ Binh Pháp Tôn Ngô Đến Chiến Lược Nguyên Tử Quyển Trung – Nghiêm Xuân Hồng, 385 Trang …………….DOWNLOAD

25. Tư Mã Binh Pháp (NXB Khai Trí 1969) – Điền Nhương Tư, 65 Trang …………….DOWNLOAD

26. Uất Liễu Tử Binh Pháp – Uất Liễu, 44 Trang …………….DOWNLOAD

27. Võ Kinh Thất Thư (NXB Công An 1998) – Nguyễn Đình Nhữ, 570 Trang …………….DOWNLOAD