Ebook Think and grow rich – Nghĩ lớn và làm giàu

0
704
Mua bản cứng (Shopee.vn): ĐẶT MUA
Link download full Ebook PDF/PRC/EPUB
Bản tiếng Việt
Nghĩ lớn và làm giàu .PDF ……………..DOWNLOAD
Nghĩ lớn và làm giàu .EPUB  ……………..DOWNLOAD
Nghĩ lớn và làm giàu .PRC  ……………..DOWNLOAD
English Languages
Think and grow rich .pdf  ……………..DOWNLOAD
Think and grow rich .epub  ……………..DOWNLOAD
Think and grow rich .prc  ……………..DOWNLOAD
Giới thiệu
Napoleon Hill đã phỏng vấn 40 triệu phú để tìm ra lối suy nghĩ và hành động phổ biến mang lại thành công cho những người đó. Nghiên cứu của ông là một cuộc cách mạng đối với thế giới của những người luôn cho rằng giàu có là sự kết hợp từ may mắn và lòng tham.
Câu trích hay nhất của cuốn sách này đó là: “ Những đột phá cần có trong cuộc đời đang nằm trong chính trí tưởng tượng của bạn. Trí tưởng tượng là xưởng máy trong đầu bạn, có thể biến năng lượng tư duy thành thành tựu và của cải”.